• ÇOCUK VE DEPREM

  Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için deprem gerçeğini kabullenmeli ve tedbirlerimizi ona göre almalıyız. Yaşadığımız doğal afetler bireyler için zor ve sarsıcı olabilmektedir. Bu süreçlerden çocuklar büyük ölçüde etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Bu sebeple çocukların depremi doğru şekilde anlamalarını sağlamak ve sorularını doğru şekilde cevaplamak önemlidir. Çocuklar toplumsal kuralları, davranışları ve duyguları anne-babalarından, öğretmenlerinden ya da büyüklerinden öğrendiği için onları depreme hazırlamamız gerekir. Çocuğunuz ile yaşanan her hangi bir kriz durumu hakkında konuşurken; Öncelikle konuşacak kişinin sakin kalması ve kendi duygu durumunu düzenlemiş olması gerekir. Yaşanılan olayı tasvir ederek sürecin çocuk için daha anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz. ‘Bir…

 • SALGIN VE KADIN

  Prof. Deniz Kandiyoti: ‘Salgın, modern kadının yaşadığı illüzyonu yıktı geçti’. Tüm dünyanın içinde bulunduğu salgın sürecinde biyolojik olarak erkek ölümleri daha fazla ama sosyal ve psikolojik olarak bakıldığında daha çok etkilenen grubun kadınlar olduğu görülüyor. Hayat müşterek diyoruz ama özellikle…

 • SINIRDAKİ ÇARESİZLİK

  Borderline Kişilik Bozukluğu Borderline kişilik bozukluğu yarattığı ağır işlev bozukluğu ve yüksek intihar riski doğurması nedeni ile karmaşık ve ciddi bir ruhsal bozukluktur. Erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla görülen borderline kişilik bozukluğu, genel popülasyonun %2’sinde görülür. BKB görülen…

 • BOŞANMA SÜRECİ VE ÇOCUK

  Son dönemlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de boşanma oranlarında artış görülmektedir. Sosyolojik bir olgu olan boşanmanın ekonomik, psikolojik, kültürel ve toplumsal birçok nedeni olabilir. Boşanma sürecine çocuk açısından bakıldığında bağ kurduğu iki insana bundan sonraki hayatında eşit olarak ulaşamamak çocuğun…

 • İkiz Ebeveyni Olmak

  İkiz bebekler anne karnından itibaren aynı dünyayı paylaşan farklı bireylerdir. Anne karnında bile birisi daha sakinken diğeri daha hareketli olabilir. İkiz olmak hem ilginç bir durum hem de ayrı bir bağdır.

 • ACILARLA ‘YAS’AMAK

  Yas her türlü kayıp algısına verilen doğal bir tepkidir. Yaşamın doğal döngüsünde mutlaka kayıplarda olacaktır. Bir kişinin yas sürecini yaşaması için bir ölüm sürecinin söz konusu olması gerekmez. Bu sebeple yas sürecini yaşamayan kimse yoktur.

 • ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI

  Ülkemizde maalesef her gün acı bir şekilde artan çocuk cinsel istismarı tüm insanlığın kabusu haline gelmiş durumda. Çocuğun cinsel olarak istismar edilmesi ağır bir çocuk hakları ihlali olmakla birlikte ne yazık ki evrensel bir gerçek. Çocuk istismarı bir çocukluk çağı…

 • İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ CİNSİYET KURGUSU

  Bireylerin dişi ve erillikten çıkması, kadın ve erkek kavramlarına dönüşmesi biyolojik değil toplumsal cinsiyettir.  “Toplumsal cinsiyet, bireyi kadınsı ya da erkeksi olarak karakterize eden psikososyal özelliklerdir” (Rice ve Kohl’dan akt; Hepşen, 2010: 13). Bireylere atfedilen toplumsal cinsiyetin aksine bu kavram bireyin…

 • YENİ NESİL BAKICI ‘TEKNOLOJİ’

  Teknoloji artık çocuklarımızın hayatının ayrılmaz bir parçası. Günümüz çocukları teknoloji ile doğuyor, büyüyor ve gelişiyor. Anne baba olarak onların hızına yetişememeniz normal. Fakat önemli olan nokta çocuğunuzu ne teknolojiden, tabletten, televizyondan habersiz yetiştirmek ne de teknolojiyi sınırsız kullanmasına göz yummak.…

 • DİKKAT KARDEŞ GELİYOR !!

  Yeni bir kardeşin varlığı bir çocuk için kabullenmesi zor bir durum olabilir. Anne ve babasının tüm ilgisi, sevgisi, şefkati onun üzerindeyken bunları birisiyle paylaşacak olmak çocuğunuzun öfkelenmesine, üzülmesine ve aileye yeni katılacak olan kardeşini kıskanmasına sebep olabilir. Kardeşini kabul etme…

 • HER YENİ YIL YENİ KARARLAR DEMEK

  Her Aralık ayı yeni kararlara açılan bir kapıdır. Yüz binlerce kişi yeni yılda gerçekleştirmek için bazı kararlar alır. Yapılan araştırmalara göre yeni yılda olduğu kadar yılın hiçbir zamanı insanlar bu kadar karar almamaktadır ve yeni yılda karar alanların almayanlara göre…